Organisatie

Adequatum is een onderwijs advies- en administratiekantoor met jarenlange ervaring  op het gebied van personele en financiële administraties in het primair en voortgezet speciaal onderwijs. Die expertise passen wij toe bij het adviseren over financieel – en HRM beleid, het opstellen van begrotingen en het voeren van de financiële- en personeelsadministratie.  Daarnaast worden wij door onze klanten als adviseur en sparringpartner ingeschakeld. Onder onze klanten bevinden zich grote samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Stichting Adequatum is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een regionaal advies- en administratie kantoor voor scholen in het speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden.

Adequatum  onderscheidt zich door maatwerk dienstverlening en specialistische kennis en expertise op het gebied van speciaal onderwijs. Daarbij staat voor ons een persoonlijke klantbenadering  en een flexibele instelling voorop.  Korte communicatie lijnen spelen daarbij een belangrijke rol.

Historie

Adequatum vindt zijn oorsprong in het Regionaal Expertise Centrum ’t Gooi Utrecht West-Veluwe (REC4-4).  Daar hebben wij de expertise opgebouwd die essentieel is voor scholen voor (voorgezet) Speciaal Onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Omdat Cluster 4 scholen behoefte kenden aan  ondersteuning  bij specifieke vragen op het gebied van financiering en administratie is in 2009 vanuit het REC4-4 specialistische expertise ontwikkeld om scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs de gewenste dienstverlening op maat te bieden.

Vanaf 2009 is Jurrie van de Beek als spil betrokken geweest in het enige grootschalige experiment Passend Onderwijs (Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland).  Binnen dit project is de basis gelegd voor de administratieve en financiële processen van alle 151 samenwerkingsverbanden.

Vertrouwd

Met de komst van de Wet Passend Onderwijs zijn de REC’s opgeheven. De opgebouwde  expertise op het gebied van HRM en financiën in het speciaal onderwijs  is na opheffing van de REC’s  voortgezet in Stichting  Adequatum.  Vanaf 2014 binden wij steeds meer grote samenwerkingsverbanden in het po en vo en scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs aan ons .