Missie

Bij Adequatum klopt een speciaal onderwijs hart. Adequatum BV en haar bestuurders geloven in de kracht van adequate financiële en personele administratieve dienstverlening met een persoonlijke aanpak. Het speciaal onderwijs wil haar aandacht richten op goed en maatwerkgericht onderwijs voor bijzondere leerlingen. Daarbij worden instellingen graag ondersteund door een partner die bekend is met de veranderende marktomstandigheden en flexibel weet te adviseren op die momenten dat dit nodig is. Adequatum BV ontzorgt en ondersteunt hierbij en zorgt er mede voor dat scholen en besturen zich kunnen richten op de primaire taken.

Een korte greep uit onze diensten:

  • Analyse en controle van jaarrekeningen en periodieke rapportages;
  • Opstellen en bijstellen van jaarlijkse en meerjaren begrotingen inclusief continuïteitsparagraaf;
  • Opstellen risicoanalyses en berekenen bedragen van de beschikkingen;
  • Brede advisering en geven van gevraagd en ongevraagd advies aan klanten op het gebied van de financiële en personeels- en salarisadministratie;
  • Ondersteuning op het terrein van o.a. cao PO en VO, reglementering Participatiefonds, Vervangingsfonds en bekostiging.