Historie

Met de komst van de Wet Passend Onderwijs zijn de REC’s opgeheven. De opgebouwde  expertise op het gebied van HRM en financiën in het speciaal onderwijs  is na opheffing van de REC’s  voortgezet in Stichting  Adequatum.  Vanaf 2014 binden wij steeds meer grote samenwerkingsverbanden in het po en vo en scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs aan ons .

Adequatum vindt zijn oorsprong in het Regionaal Expertise Centrum ’t Gooi Utrecht West-Veluwe (REC4-4).  Daar hebben wij de expertise opgebouwd die essentieel is voor scholen voor (voorgezet) Speciaal Onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Vertrouwd

Omdat Cluster 4 scholen behoefte kenden aan  ondersteuning  bij specifieke vragen op het gebied van financiering en administratie is in 2009 vanuit het REC4-4 specialistische expertise ontwikkeld om scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs de gewenste dienstverlening op maat te bieden.

Vanaf 2021 is Adequatum onderdeel van de Dyade Groep.