Financiële advisering

U kunt bij ons terecht voor advies over zeer uiteenlopende financiële vraagstukken.

Wij adviseren u graag over de regelgeving rondom de jaarrekening en het jaarverslag, fiscale behandeling vergoedingen toezichthouders en allerlei andere vraagstukken op financieel gebied.

Daarnaast ondersteunen wij organisaties op het gebied van planning & control door periodiek of tijdelijk een controller beschikbaar te stellen.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jurrie van de Beek voor een vrijblijvende afspraak.

Jurrie_bewerkt_vervaagd_high_281213

Jurrie van de Beek

Directeur Stichting Adequatum

M 06 – 28 22 76 83

j.vandebeek@adequatum.nl

Vanaf 2008 heeft Jurrie van de Beek het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland en diverse scholen (cluster 4) in het speciaal onderwijs ondersteund met als doelstelling om vanaf 1 januari 2009 operationeel te zijn voor de uitvoering van de financiële administratie van het REC. In dit traject is Jurrie verantwoordelijk geweest voor de volledige administratie van het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland ( zowel primair als voortgezet onderwijs in de regio Eemland). Gezamenlijk met de  projectleiding heeft hij deelgenomen aan de overleggen met het min OCW en DUO. Open financiering op het gebied van de LGF (regulier en AB-deel), arrangementen en plaatsing leerlingen in het (V)SO met vooraf beschikbaar gestelde budgetten.